Xe tải Chiến Thắng

 • grid
 • list
 • Xe tải ben tự đổ Chiến Thắng 1210KG
  Mới
  Xe tải ben tự đổ Chiến Thắng 1210KG
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0035

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 980Kg
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0034

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • TẢI THÙNG KHUNG MUI KENBO 990Kg (XE CÓ ĐIỀU HÒA)
  Mới
  TẢI THÙNG KHUNG MUI KENBO 990Kg (XE CÓ ĐIỀU HÒA)
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0033

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng tôn kín Chiến Thắng 5 tấn
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0032

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng lửng Chiến Thắng 5 tấn
  Mới
  Xe tải thùng lửng Chiến Thắng 5 tấn
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0031

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng lửng Chiến Thắng 3.5 tấn
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0030

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng lửng Chiến Thắng 1.5 tấn
  Mới
  Xe tải thùng lửng Chiến Thắng 1.5 tấn
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0029

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 6.7 tấn
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0028

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 9 tấn
  Mới
  Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 9 tấn
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0027

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 6.5 tấn 4x4
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0026

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 6.5 tấn TL3
  Mới
  Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 6.5 tấn TL3
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0025

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng CT4.95T1/KM
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0024

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 6.25 tấn
  Mới
  Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 6.25 tấn
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0023

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 7.2 tấn TL1
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0022

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 6.5 tấn TL2
  Mới
  Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 6.5 tấn TL2
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0021

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 6.5 tấn
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0020

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 3.2 tấn
  Mới
  Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 3.2 tấn
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0019

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...
 • Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng 1.4 tấn
  Giá: Mời liên hệ

  Mã: SP0018

  Tình trạng: Mời liên hệ

  Người tiêu dùng đã và đang sử dụng, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của chiếc Xe tải  Chiến Thắng Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam. Hệ thống phanh Xe tải Chiến Thắng an ...

Trang 1    18/34 sản phẩm

Facebook

Scroll
Bấm gọi0896.123.686